BUSINESS 2 SCIENCE STAGE

Intenzivní spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou je základní charakteristikou rozvinutosti inovačního ekosystému. Jakkoliv se akademický a podnikatelský svět vzájemně potřebují, jejich fungování je založeno na odlišných principech. To často vede ke vzniku různorodých bariér spolupráce.

V návaznosti na tyto přirozené bariéry jsme v září 2021 zorganizovali první ročník konference Business2Science (B2S), jejíž cílem bylo přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a akademického výzkumu. Zářijovou konferencí to celé neskončilo. Ba naopak, teprve začalo. Rozjeli jsme platformu B2S, v rámci které probíhají další navazující aktivity se zaměřením na efektivní spolupráci obou sfér.

Aktivitami cílíme na lidi, kteří hledají úspěšné cesty vzájemné spolupráce. Na lidi, kteří věří, že kvalitní výzkum přináší nekonečné množství nových příležitostí nejen pro svět podnikání.

Přijďte nasát tu správnou atmosféru na B2S stage. Těšit se můžete na zvučná jména z podnikatelské i akademické sféry, nebude chybět panelová diskuse, konkrétní příběhy B2S výzkumné spolupráce a meet points.

Místo konání:

BUDOVA PIANO, AULA

Zobrazit program

13:00     Slavnostní zahájení

13:10      MSIC vnímání Business2Science spolupráce a její role v rozvoji inovačního ekosystému

Účinkující:

 • Pavel Csank, MSIC Ostrava

 

13:15     Smluvní a kolaborativní výzkum: cesta k rozvoji výzkumné spolupráce

Panelová diskuse

Účinkující:

 • Jana Filová, ŠKODA AUTO
 • Petr Šimoník, VŠB-TUO
 • Roman Hájek, OSU
 • Pavel Grečner, ABB

Moderátor:

 • Martin Bunček, TA ČR

 

14:30     Konkrétní příběhy Business2Science výzkumné spolupráce

Účinkující:

 • Spray Vision – Petr Jahn + FEI VŠB-TUO – Jan Platoš
 • Siemens – Jiří Pospišilík + FEI VŠB-TUO – Zdeněk Macháček
 • IT4I – Tomáš Karásek + Viderai – Jiří Tomšej
 • Nafigate – Lenka Mynářová

 

15:45     SMARAGD – SMARt And Green District

Účinkující:

 • Pavel Csank, MSIC Ostrava
 • Igor Ivan, VŠB-TUO

18:00      Key elements to attract and retain talents (Braga, Portugal)

PODNIKATELSKÁ STAGE

V rámci Podnikatelské stage projdeme všechny fáze podnikání, ve kterých se podnikatelé mohou vyskytnout nebo se již vyskytli. Začínáme od fáze přemýšlení o podnikání, pokračujeme přes založení a růst firmy až po její řízenou nebo zcela neřízenou expanzi. Ve všech těchto fázích vám MSIC, jeho programy a zapojení experti totiž dokážou pomoci rychleji a efektivněji najít správnou cestu.

Během programu se budete moci seznámit jak s našimi experty, tak s úspěšnými podnikateli z Moravskoslezského kraje. V jednotlivých blocích se představí Startupy i úspěšní majitelé SME firem.

Na závěr programu vás čeká zajímavá diskuse některých účastníků.

Věříme, že program pro vás bude nemalou inspirací pro nastartování či rozvoj vašeho podnikání.

Místo konání:

BUDOVA VIVA, KONFERENČNÍ SÁL

Zobrazit program

13:30     Vize fungování inovačních center nejenom v ČR a její dopady na regiony

Panelová diskuse

Účinkující:

 • Tomáš Dostál – Inovační centrum Olomouckého kraje
 • Antonín Ferdan – Lipo.ink – Liberecký podnikatelský inkubátor
 • Vlastimil Kocian – Inovačné centrum Inovia (SR)
 • Daniel Zaleski – Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s

 

14:00     Netradiční setkání expertů

Mentorské kruhy pro návštěvníky na expertní oblasti

Experti:

 • David Kovalský – oblast finanční řízení a obchod
 • David Otruba – oblast logistika a management
 • Erik Odvářka – oblast digitalizace
 • Lenka Pavelková – oblast HR
 • Radim Uher – oblast marketing

 

15:00     Cesty Startupů

Účinkující:

 • Mikuláš Hurta – NIL Textile, s.r.o. (Nilmore®)
 • Martin Hriško – 24 Vision a.s
 • Jiří Tomšej – Bonmedix s.r.o. (Viderai)

 

16:00     Cesty podnikatelů

Příběhy firem

Účinkující:

 • Martin Bazala – RAYNET s.r.o.
 • Michal Čižmár – SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

 

17:00     Krize jako příležitost pro firmy

Panelová diskuse

Účinkující:

 • Pavel Csank – Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s.
 • Michal Čižmár – SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
 • Mikuláš Hurta – NIL Textile, s.r.o. (Nilmore®)
 • David Kovalský – expert v oblasti finančního řízení a obchodu

 

19:00     Vyhodnocení soutěže

PEOPLE STAGE

Znáte pojem brain-drain? A odliv mozků vám něco říká? My jsme tady proto, aby mozky zůstávaly a přicházely do Moravskoslezského kraje! Strategický projekt Talent Attraction Management láká talenty. Pomáháme zvyšovat know-how a konkurenceschopnost malých a středních firem pomocí InnoBooster Voucheru. V Ostrava Expat Centre poskytujeme relokační servis pro firmy nabírající zaměstnance ze zahraničí. Zároveň jsme informačním i komunitním centrem pro expaty žijící v MSK. V Cool Valley, 3D platformě s vizuálem Ostravy, realizujeme eventy, konference do celé České republiky a vedeme interview se zájemci o relokaci. V neposlední řadě se podílíme na transformaci středoškolského odborného vzdělávání zej. přenášením know-how ze soukromého sektoru do vzdělávací soustavy!

Místo konání:

BUDOVA TRIDENT, MODRÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

Zobrazit program

13:30     Ostrava Expat Centre storytelling – Je jednoduchá adaptace v Ostravě?

Účinkující:

 • Helen Rozhková
 • Rayse Praková

 

14:00     Místa s dobrou adresou jsou úspěšnější při náboru lidí

Účinkující:

 • Tomáš Avrat

 

14:30    Výzvy firem při relokaci zaměstnanců

Účinkující:

 • Pavel Baránek, HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.

 

15:30     Workshop Employer Brand

Účinkující:

 • Helen Rozhková
 • Rayse Praková

 

16:30     Success story InnoBooster voucher

Účinkující:

 • Daniel Škubala – Black Kale

 

17:30     EduBoxy – Proměna inovace ve vzdělávání

TECHNOLOGY STAGE

Technology stage nabídne ukázku běžících aktivit a projektů souvisejících především s tématy digitalizace firem a cirkulární ekonomiky. Její součástí bude možnost prohlídky reálných výrobků či zázemí firem, které se zabývají jak těmito tématy, tak třeba inovacemi v oblastech zdravotnictví či mobility. Důraz klademe na sdílení reálných zkušeností, a především také na debatě o tom, jak spolu všechna tato témata souvisí. K diskuzi nabídneme aktuální trendy, směřování Moravskoslezského kraje a také jak to všechno souvisí s MSIC a Technologickým parkem jako jeho nedílnou součástí.

Místo konání:

BUDOVA PIANO, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

Zobrazit program

13:45    Prohlídka IT4Innovations

ulice Studentská 6231/1B
V případě zájmu o prohlídku vyplňte následující formulář:  bit.ly/registraceprohlidkyMSIC

 

14:30     Digitální a Cybersecurity audity

 • aktuální výsledky digitální připravenosti firem v MSK
 • konkrétní příklady z praxe
 • možnosti zapojení a využití programů digitalizace

 

15:45     Prohlídka Invent Medical

budova VIVA
V případě zájmu o prohlídku vyplňte následující formulář:  bit.ly/registraceprohlidkyMSIC

 

16:45     ENVIronmentální příležitosti v MSK

 • cirkulární ekonomika v reálném provozu (cirkulární skeny, databáze materiálů a surovin)
 • možnosti poradenství v rámci 10letého programu IP LIFE COALA

 

18:00      Prohlídka prototypové laboratoře IdeaHUB

budova TANDEM
V případě zájmu o prohlídku vyplňte následující formulář:  bit.ly/registraceprohlidkyMSIC

TALENT CITY OSTRAVA

Již několik let prosazuje město Ostrava podporu talentů. V listopadu 2019 se Ostrava společně s MSIC zapojili do iniciativy Global Startup Cities, která podporuje rozvoj lokálních inovačních ekosystémů. Klíčovými oblastmi, které  v rámci této iniciativy rozvíjejí je právě „talent management“ a také podpora start-upů, které svými inovativními řešeními přispívají k boji s klimatickou změnou.

Co se Ostravě v oblasti podpory talentů podařilo dosáhnout, ale také získat inspiraci od českých a zahraničních expertů, a posunout tak podporu talentů o další stupeň výše. To jsou cíle akce „Talent City Ostrava 2022“.

V rámci části věnované tématu „talent a podnikání“ představí MSIC TOP 10 startupů Moravskoslezského kraje pro rok 2022. Společně se zástupci měst jako Kolín nad Rýnem, Vantaa, Valencie, Braga, Malaga a dalšími se zapojí  do panelové diskuze na téma lákání a udržení talentů v tzv. druhých městech. Kolegové ze Slezské univerzity Opava dále představí nový studijní předmět „Inovativní podnikání“, který podporuje podnikavost studentů VŠ, a který je inspirovaný finským modelem. Část programu bude věnována i setkání s inspirativními startupy z Ostravy a Valencie, které pomocí svých technologií pomáhají bojovat s klimatickou změnou, a ukázat jaké nové business příležitosti nabízí např. Green Deal. V neposlední řadě je připravena i diskuze se zakladateli úspěšných startupů o tom, proč podnikají právě v Ostravě.

Panelové diskuze doplňují přednášky a aktivity jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost včetně dětí.

Vstup je zdarma. Informace, registrace zde: talentOVA!!! – Talent City 2022

Zobrazit program

9:00     Talent attraction management – how can 2nd cities attract talents? Sharing experience from abroad Vantaa, Koln, Valencia, Malaga, Braga,etc.

  • Účinkující:
   • Arturo Villar
   • Morten King-Grubert
   • Tomáš Avrat

10:00     Učíme se podnikáním: příběh finského vzdělávacího konceptu Team Academy v ČR

  • Účinkující:
   • Dalibor Šimek,
   • Tomáš Gongol, PhD.

11:00    TOP 10 Startups MSK – 2 minutes elevator pitch

  • Moderátor:
   • Adéla Hradilová

11:45     Why starting and doing business in Ostrava? TOP 10 Startups CEO’s sharing their experience from doing business  in Ostrava

  • Účinkující:
   • Nilmore – Mikuláš Hurta
   • ProxyQB – Petr Nilius
   • Skladon – Konstantin Margaretis
   • SprayVision – Petr Jahn
   • Viderai – Jiří Tomšej
  • Moderátor:
   • Adéla Hradilová

13:00     Talent a podnikavost na VŠB-TUO

13:45      Shuttle bus to MSIC

Pomozte nám připravit co nejlepší program tím, že nám potvrdíte svou účast.